สมัครเรียน 038-146-123

คณะศิลปศาสตร์สัมภาษณ์พิเศษ ครูส้ม เจ้าของเพจ English Fit and Firm


1626862107cover -Som O.jpg

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2564 รายการ “คบเด็กศิล'ศาสตร์” สัมภาษณ์ครูส้ม (จุฑามาศ สุวรรณเรืองศรี) เจ้าของเพจเรียน/สอนภาษาอังกฤษชื่อดัง English Fit and Firm ครูส้มเป็นศิษย์เก่าสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (English for Business Communication) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

ใน EP นี้ น.ส. จณิสตา โคล (Jenny) และ น.ส. นันทภรณ์ ศรีสัจจา (Cartoon) นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

รายการ “คบเด็กศิล'ศาสตร์” เป็นรายการที่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์พูดคุย/สัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการการท่องเที่ยว ธุรกิจไมซ์ (MICE) งานบริการ หรือการใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงาน

เข้าชมการสัมภาษณ์ที่นี่ https://youtu.be/XzkktZDml4U