สมัครเรียน 038-146-123

คณะศิลปศาสตร์สัมภาษณ์พิเศษพี่อาร์ม ติวเตอร์ภาษาอังกฤษที่เก่งภาษาจีน


162863903411-8-2564 6-00-29.jpg

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายพชรพล คำคีรีกุล และนางสาวทักษพร ชาญการ นักศึกษาสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ได้สัมภาษณ์พิเศษคุณอรรถกร พงศ์เกื้อ (พี่อาร์ม) เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนภาษาจีนและการใช้ชีวิตขณะที่อยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสในการทำงานต่างๆด้วย รวมทั้งเคล็ดลับในการเรียนภาษาต่างประเทศด้วย

รายการ “คบเด็กศิล'ศาสตร์” เป็นรายการที่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์พูดคุย/สัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการการท่องเที่ยว ธุรกิจไมซ์ (MICE) งานบริการ หรือการใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงาน

สำหรับ EP นี้อาจารย์วิกานดา แสงกล้า และอาจารย์นันท์นภัส ปัทมะเสวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ เป็นผู้ควบคุมการผลิต

เข้าชมการสัมภาษณ์ที่นี่
https://youtu.be/CzkiRyEbfDQ