สมัครเรียน 038-146-123

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศรีปทุม ชลบุรี กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564


1629011706b13.jpg

กิจกรรมปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 สิงหาคม 2564

ทำความรู้จักมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี แนะนำผู้บริหาร
พบคณาจารย์ เปิดตัวอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี แนะนำกิจกรรมการเรียนการสอน
และพบกับรุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์การเรียนที่ผ่านมาและกล่าวต้อนรับรุ่นน้อง
สนุกสนานกับเกมส์ชิงรางวัลมากมาย

เรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศรีปทุม ชลบุรี อาจารย์เป็นกันเองดูแลลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด อบอุ่น มากด้วยประสบการณ์สอน เรียนจริง ปฏิบัติได้จริง

#เทคโนโลยีสารสนเทศ
#ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2564