สมัครเรียน 038-146-123

ศิษย์เก่าศิล’ศาสตร์ ย่องพบน้อง


1629102452cover.jpg

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ 3 คนมาเยี่ยมและทักทายน้องๆในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 พี่ทั้งสามคนก็คือ 1) พี่จุฑามาศ สุวรรณเรืองศรี (ครูส้ม) ศิษย์เก่าสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เจ้าของเพจสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง English Fit and Firm 2) พี่เฉลิมวัน ดีสา (พี่นิว) ศิษย์เก่าสาขาการจัดการการท่องเที่ยว อดีตพนักงานบริษัท ปตท และปัจจุบันเจ้าของร้านอาหารชื่อดัง Mr. Zaab และ 3) พี่ปฏิภาณ เลิศวิบูลวิทย์ (พี่ตัง) ศิษย์เก่าป้ายแดงสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งคนที่ได้รับทุนรัฐบาลจีน ไปเรียนต่อ ป.โท ที่มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโควตาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปีนี้

ในครั้งนี้ อ.วีระศักดิ์ ยั่งยืน (อ.อาร์ท) และ อ.นันท์นภัส ปัทมะเสวี (อ.ปอย) ได้สัมภาษณ์พี่ทั้ง 3 คน ซึ่งได้แชร์ประสบการณ์สมัยเป็นนักศึกษา การทำกิจกรรมต่างๆระหว่างเรียน การทำงาน และการพัฒนาตนเอง รวมทั้งให้ข้อคิดในการเรียนและการทำงานกับน้องๆอย่างเป็นกันเอง

เข้าชมบรรยากาศการสัมภาษณ์ที่นี่
https://youtu.be/9r6vb636t7k