สมัครเรียน 038-146-123

ม.ศรีปทุม ชลบุรี เรียนรู้กับตัวจริงประสบการณ์จริงกับกิจกรรมจิตอาสาวาดภาพเพ้นท์กำแพงสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับบริษัท Posco Thainox จังหวัด ระยอง


162952158120210810178959719.png

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำทีมคณาจารย์พร้อมด้วยกลุ่มนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาวาดภาพเพ้นท์กำแพงให้กับบริษัท Posco Thainox โดยภาพเพ้นท์กำแพงจะเป็นเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นเกาหลี แสดงความเป็นไทย และจุดเด่นเรื่องราวของจังหวัดระยอง วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันวาดภาพระบายสีบนกำแพงรั้ว ให้เป็น Landmark แห่งใหม่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงงาน และให้เป็นพื้นที่สำหรับถ่ายภาพ