สมัครเรียน 038-146-123

ม.ศรีปทุม ชลบุรี รวมน้ำใจ สู้ภัย COVID -19 มอบชุด PPE


1630117866237965233_1774868756056565_677583244828824485_n.jpg

อาจารย์ณิชาภา เทียมคลี ผู้ช่วยอธิการบดี และว่าที่พันตรีฤทธิฤกษ์ ราชภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานรองอธิการบดี เป็นผู้แทน ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มอบชุด PPE จำนวน 30 ชุด และถุงมือ จำนวน 20 กล่อง โดยมี พันเอกชัยอนันต์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี เป็นผู้รับมอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564