สมัครเรียน 038-146-123

รายการเปิดหัวใจภาษาอังกฤษ แฉกลไก Present Tenses


1630839758banner.jpg

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 19:30–21.00 น.ใน EP.02 รายการเปิดหัวใจภาษาอังกฤษ อาจารย์มนตรี พลเยี่ยม รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้อธิบายกลไกการทำงานของ Present Tenses กลไกง่ายๆ ที่คนไทยจำนวนมากไม่เข้าใจและสับสนมาโดยตลอด


ดู EP.02 ย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ttgiX9Zz6Do

รายการเปิดหัวใจภาษาอังกฤษเป็นรายการสอนกลไกของภาษาอังกฤษในประเด็นต่างๆ โดยอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธูรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี รายการนี้เปิด open ให้ใครก็ได้ที่อยากเก่งภาษาอังกฤษเข้ามาเรียน ผู้เรียนสามารถสอบถามและพูดคุยกับผู้สอนได้อย่างเป็นกันเองตลอดรายการ ในครั้งนี้มีผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไปเข้ามาร่วมรายการ