สมัครเรียน 038-146-123

รายการเปิดหัวใจภาษาอังกฤษ ผ่าตัดหัวใจ Past Tenses


163166112415-Sep-21 5-58-28 AM.jpg

รายการเปิดหัวใจภาษาอังกฤษ รายการใหม่ ใจใหญ่ มาแรง เดินทางมาถึง EP.03 ซึ่งในตอนนี้อาจารย์มนตรี พลเยี่ยม รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการอธิบายกลไกที่เป็นหัวใจหลักของการใช้ Past Tenses ในภาษาอังกฤษ มีการยกตัวอย่างประกอบและใช้ภาพเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของ tenses ต่างๆอย่างชัดเจน คนที่พลาดดูรายการสามารถดูย้อนหลังได้ที่

https://youtu.be/jKFdnE6nKok

รายการเปิดหัวใจภาษาอังกฤษ จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับกลไกหลักของภาษาอังกฤษในประเด็นต่างๆที่สร้างปัญหาให้ผู้เรียนชาวไทยมาโดยตลอด concept ของรายการคือต้องให้ผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนน้อยที่สุด แต่เข้าใจเนื้อหาง่ายที่สุด การนำเสนอจึงเป็นไปอย่างกระชับที่สุด

รายการเปิดหัวใจภาษาอังกฤษ ออกอากาศทุกคืนวันอังคาร เวลา 19.30-20.30 น. ผ่านทาง ZOOM (link เดิมทุกสัปดาห์) ที่

https://zoom.us/j/6819657006
Meeting ID: 681 965 7006

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เรียนภาษาอังกฤษมาแล้วไม่เข้าใจ สับสน จับต้นชนปลายไม่ถูก แค่ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงมาเรียนที่นี่อาจจะเปลี่ยนชีวิตการเรียนภาษาอังกฤษของคุณไปตลอดชีวิต

No one is too old to learn.