- ช่วงเช้าจะเป็นการอบรมเตรียมตัวทดสอบในช่วงบ่าย
- ช่วงบ่ายจะเริ่มทำการทดสอบครั้งที่1 โดยประกอบด้วย วิชากฎหมาย/พิกัด/ราคา/สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษ/paperless กากบาท 70 ข้อ ต้องผ่าน60% หรือ 42 ข้อ และข้อเขียน 3 ข้อ ข้อละ10คะแนน

#LogisticsSPUC
#Customsbroker
" />
- ช่วงเช้าจะเป็นการอบรมเตรียมตัวทดสอบในช่วงบ่าย
- ช่วงบ่ายจะเริ่มทำการทดสอบครั้งที่1 โดยประกอบด้วย วิชากฎหมาย/พิกัด/ราคา/สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษ/paperless กากบาท 70 ข้อ ต้องผ่าน60% หรือ 42 ข้อ และข้อเขียน 3 ข้อ ข้อละ10คะแนน

#LogisticsSPUC
#Customsbroker
"/>
สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : การทดสอบครั้งที่1 ของหลักสูตร Customs broker รุ่น3 @WEEK13


1633080171WEEK13 Customs broker.png

ทบทวนก่อนสอบ ครั้งที่ 1 กับหลักสูตรตัวแทนออกของ รุ่น3
#WEEK13 UpSkillReSkil

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จัดอบรมการเรียนหลักสูตร Customs broker รุ่น3 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เวลา 09.00 - 17.00 น. กับการเรียนสัปดาห์ที่13 #WEEK13 กับ"การทดสอบครั้งที่ 1" โดย อาจารย์รังสรรค์ ปาจรีย์อนันต์ และอาจารย์พงษ์พัฒน์ สัตยวินิจ

- ช่วงเช้าจะเป็นการอบรมเตรียมตัวทดสอบในช่วงบ่าย
- ช่วงบ่ายจะเริ่มทำการทดสอบครั้งที่1 โดยประกอบด้วย วิชากฎหมาย/พิกัด/ราคา/สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษ/paperless กากบาท 70 ข้อ ต้องผ่าน60% หรือ 42 ข้อ และข้อเขียน 3 ข้อ ข้อละ10คะแนน

#LogisticsSPUC
#Customsbroker