สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาโลจิสติกส์ ฝึกงานระยะสั้น สร้างรายได้ สร้างประสบการณ์ กับ Shopee


16336852101.png

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ทำความร่วมมือกับ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ในส่วนงานศูนย์กระจายสินค้า ในการวางแผนการฝึกงานระยะสั้น พร้อมทั้งได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 19.30 ผ่าน zoom online ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้สร้างประสบการณ์จริงในการทำงาน ยังได้รายได้ค่าตอบแทน และได้รับการพิจารณาในการรับเข้าทำงานในอนาคต

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#ฝึกงานระยะสั้น
#LogisticsSPUxShopee
#แคมเปญ10/10นี้โลจิสติกส์ศรีปทุมชลจัดให้