สมัครเรียน 038-146-123

Complex Sentence ไม่ได้ซับซ้อนนะ แต่มันซ้อนกัน


1635292722cover.png

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 19:30–20.30 น.ใน EP.07 รายการเปิดหัวใจภาษาอังกฤษ อาจารย์มนตรี พลเยี่ยม รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้อธิบายภาพรวมของประโยคในภาษาอังกฤษ ต่อด้วยภาพรวมของ Complex Sentence และคำเชื่อมต่างๆสำหรับประโยคแบบนี้ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษจำเป็นจะต้องรู้ เพราะคำหรือวลีเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในภาษาอังกฤษทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ข้อสอบมาตรฐานสากลก็นำประเด็นเหล่านี้ไปทดสอบอยู่เป็นประจำ

ดู EP.07 ย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/LDQTi5q-Cjk

รายการเปิดหัวใจภาษาอังกฤษเป็นรายการสอนกลไกของภาษาอังกฤษในประเด็นต่างๆ โดยอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี รายการนี้เปิด open ให้ใครก็ได้ที่อยากเก่งภาษาอังกฤษเข้ามาเรียน ผู้เรียนสามารถสอบถามและพูดคุยกับผู้สอนได้อย่างเป็นกันเองตลอดรายการ ในครั้งนี้มีผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไปเข้ามาร่วมรายการ