โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมจัดแสดงบูธผลงานในงานโครงการสัมมนา แนวทางการพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชย์และท่าเรือหลักของไทย
สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมจัดแสดงบูธผลงานในงานโครงการสัมมนา แนวทางการพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชย์และท่าเรือหลักของไทย


16390434869.png

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมออกบูธนำเสนอผลงาน ในงานโครงการสัมมนา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชย์และท่าเรือหลักของไทย จัดโดย
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา
ทั้งนี้ในงานเป็นการสัมมนาหาแนวทางการพัฒนากองเรือพาณิชย์ของไทย โดยมีผู้ร่วมงานเป็นคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมได้แก่
กระทรวงคมนาคม
- กรมเจ้าท่า
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- การท่าเรือแหลมฉบัง
- การท่าเรือกรุงเทพฯ
กระทรวงการคลัง
- กรมศุลกากร
- กรมสรรพากร
- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงพาณิชย์
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสมาคมเจ้าของเรือไทย
สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

โดยในบริเวณงานสัมมนาดังกล่าวมีการจัดแสดงบูธผลงานของสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้แก่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ทั้งนี้คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมจัดนำเสนอผลงานของนักศึกษาโดยมี
นางสาวจันทกานต์ พรมงาม ชั้นปีที่ 4
นางสาวพิยุดา มีเย็น ชั้นปีที่ 4
เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงงานจากรายวิชาสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีอาจารย์นวพล เกษมธารนันท์
ควบคุมการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่ผู้สนใจในงานกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กทม. อีกด้วย

โดยงานจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี