โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : โครงการ Logistics Learning & Workshop with Expert "Excel for Logistics Management"
เรียนรู้ควบคู่ Workshop กับ ดร.ภานุมาส ทองสุขดี
ผู้เชี่ยวชาญการใช้ โปรแกรม MS Excel ในการจัดการโครงงานด้านโลจิสติกส์

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ในรูปแบบ On site ณ โรงแรม บางแสนเฮอริเทจ
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มนักศึกษาสหกิจฯ รอแนะนำพบนักศึกษาในที่ปรึกษา

#ฝึกปฏิบัติจริงจับมือทำ
#โลจิสติกส์ศรีปทุม"/>
สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : โครงการ Logistics Learning & Workshop with Expert "Excel for Logistics Management"


1639449472Business Digital Marketing Agency Facebook Cover (1).png

โครงการ Logistics Learning & Workshop with Expert "Excel for Logistics Management"

เรียนรู้ควบคู่ Workshop กับ ดร.ภานุมาส ทองสุขดี
ผู้เชี่ยวชาญการใช้ โปรแกรม MS Excel ในการจัดการโครงงานด้านโลจิสติกส์

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ในรูปแบบ On site ณ โรงแรม บางแสนเฮอริเทจ
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มนักศึกษาสหกิจฯ รอแนะนำพบนักศึกษาในที่ปรึกษา

#ฝึกปฏิบัติจริงจับมือทำ
#โลจิสติกส์ศรีปทุม