ห่วงใย! SPUCARE จัดตรวจ ATK สำหรับนักศึกษา และบุคลากร คัดกรองโควิด-19 ทุกวันเสาร์ 08:30 - 11:00 น. ณ ชั้น1 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
สมัครเรียน 038-146-123

ห่วงใย! SPUCARE จัดตรวจ ATK สำหรับนักศึกษา และบุคลากร คัดกรองโควิด-19 ทุกวันเสาร์ 08:30 - 11:00 น. ณ ชั้น1 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์


1642490962271871171_1882299525313487_512790805347421221_n.jpg

เรียนที่ศรีปทุม ชลบุรี ตรวจ ATK ฟรี มีใบรับรองทางการ สามารถนำไปใช้เข้าสถานที่ต่างๆได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสร้างความมั่นใจก่อนเข้าเรียน On-Site ภายในมหาวิทยาลัย เพราะเราคือครอบครัวศรีปทุม
#SPUCcare