ส่งมอบความสุข!ม.ศรีปทุม ชลบุรี สวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
สมัครเรียน 038-146-123

ส่งมอบความสุข!ม.ศรีปทุม ชลบุรี สวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข


1642576981426339.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีเข้าร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึกส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่ท่าน ดร.อดิพงษ์ สุขนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข วันพุธที่ 19 มกราคม 2565
#SPUCcare