คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี บริหารวิชาการสู่สังคมร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันวิชาชีพ การนำเสนอขายสินค้า
สมัครเรียน 038-146-123

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี บริหารวิชาการสู่สังคมร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินทักษะการแข่งขันวิชาชีพ การนำเสนอขายสินค้า


1644632902273843699_2727340627573625_7524685944324610714_n.jpg

อาจารย์นิคม หมูหล้า อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับมอบหมายโดย ดร.ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค หัวหน้าสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ บริหารวิชาการสู่สังคมร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินทักษะการแข่งขันวิชาชีพ การนำเสนอขายสินค้า วิทยาลัยระยองบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
#Dek65 #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #บริหารธุรกิจ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง