ม.ศรีปทุม ชลบุรีเสริมความรู้ด้านโลจิสติกส์ลงพื้นที่ในการทดสอบระบบขนส่งสาธารณะจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงสำหรับการเดินทางสาธารณะ
สมัครเรียน 038-146-123

ม.ศรีปทุม ชลบุรีเสริมความรู้ด้านโลจิสติกส์ลงพื้นที่ในการทดสอบระบบขนส่งสาธารณะจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงสำหรับการเดินทางสาธารณะ


1644890960127938.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล รองคณบดี คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เสริมความรู้ด้านโลจิสติกส์ในเรื่องการจัดการขนส่ง กับการลงพื้นที่ในการทดสอบระบบขนส่งสาธารณะด้วยตัวเอง นั่ง Airport Rail Link 🚝สถานีที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นใต้ดินล่างสุด ถึงสถานีมักกะสัน ใช้เวลา 22 นาที ค่าเดินทาง 35 บาท เปลี่ยน Platform เป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT🚄 จุดเชื่อมต่อ Skywalk (ARL-MRT) สะดวกสบาย ไม่ตากแดด กระเป๋าเดินทางล้อลากชิลๆ ลงรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเพชรบุรี ถึงสถานีหัวลำโพง ใช้เวลา 14 นาที ค่าเดินทาง 31 บาท ถึงหน้าทางเข้าสถานีรถไฟหัวลำโพงเลย เตรียมไปรถไฟตู้นอนไปเชียงใหม่ (รถด่วนพิเศษอุตราวิถี)🚉เพื่อเป็นตัวอย่างการเรียนรู้การปฏิบัติจริง และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางเสริมความรู้เพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาคณะโลจิสติกส์ฯผ่านกรณีศึกษาจริงอีกด้วย เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา