คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรีร่วมบริการวิชาการแก่ชุมชนในโครงการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับคั่วข้าวเม่าและคัดแยกของเสียในการผลิตขนมกระยาสารท ให้กับผู้ประกอบการ SMEs
สมัครเรียน 038-146-123

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรีร่วมบริการวิชาการแก่ชุมชนในโครงการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับคั่วข้าวเม่าและคัดแยกของเสียในการผลิตขนมกระยาสารท ให้กับผู้ประกอบการ SMEs


S_64757874_cover.png

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พร้อมด้วยอาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นำนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมบริการวิชาการแก่ชุมชนในโครงการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับคั่วข้าวเม่าและคัดแยกของเสียในการผลิตขนมกระยาสารท ให้กับผู้ประกอบการ SMEs บริษัท หวานระริน จำกัด หรือที่รู้จักในนามร้านขนม ร้านริน ขนมไทย ร้านขนมชื่อดังของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมบริการวิชาการแก่ชุมชนในการศึกษาการออกแบบการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร ขนม โดยมาเก็บข้อมูลเพื่อออกแบบการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร ขนม ให้กับผู้ประกอบการ และอาศัยความรู้ในศาสตร์วิชา LSM 222 การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า ภาคเรียนที่ 2/2564 ผลที่ได้จากการศึกษาจะมีส่วนช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานและไม่เสียหายระหว่างการขนส่งกระจายสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆที่มารับซื้อไปจำหน่ายต่อ รวมถึงช่วยให้ลูกค้าได้สินค้าเป็นของฝากที่ยังคงความสวยงามและไม่เสียหายระหว่างการเดินทาง #Logistics #SPUC #โลจิสติกส์ศรีปทุม #เรียนจากโจทย์จริง #เพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจอุตสาหกรรม **