โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้าสองรางวัลจากการ แข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 6
สมัครเรียน 038-146-123

โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้าสองรางวัลจากการ แข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 6


165234072102.png

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้าสองรางวัลจากการ แข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 Circular Waste Value Chain จัดโดยวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และเครือข่ายคณะวิชาด้านโลจิสติกส์ฯ ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ทีม nanas TES (Think Eat Save)
แนวคิดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลกจาก Waste ของสับปะรด
น.ส.กชพร อภัยวงษ์ 64701481 ปี 3
น.ส.ศศิประภา บุญมา 64703265 ปี 3
น.ส.จิตรลดา กกกลาง 64704246 ปี 3
อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีม SPU Survivor
แนวคิดครกสารพัดหอย ลดขยะจากเศษเปลือกหอย
น.ส.ศุภากร ขยิ่ม 62710020 ชั้นปีที่ 3
น.ส.ปาลจิรา แซ่โค้ว 62712328 ชั้นปีที่ 3
นายชัยณรงค์ สาผาย 62710791 ชั้นปีที่ 3
อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ อาจารย์ที่ปรึกษา

#โลจิสติกส์ศรีปทุม
#โลจิสติกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยไอเดียนวัตกรรม
#โลจิสติกส์เชื่อมโยงทุกธุรกิจอุตสาหกรรม

อยากเก่งแบบนี้สมัครเรียนที่นี่ https://www.chonburi.spu.ac.th/admission/register.php