course

หลักสูตร

Study Programs

หลักสูตร


ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์)

B.A. (Tourism and MICE Management)

 

หลักสูตรคุณภาพ

 

 •   -  เปิดรับในหลักสูตร 4 ปี สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 และ ปวช.

 •   -  เน้นรายวิชาทันสมัย

 •   -  ฝึกประสบการณ์จริงด้วยการศึกษานอกสถานที่ และปฏิบัติจัดนำเที่ยวจริง

 •   -  เรียนจบได้รับบัตรมัคคุเทศก์ (ต่างประเทศ) นำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร

 •   -  ฝึกทักษะภาษาต่างประเทศอย่างเข้มข้น เรียน TOEIC ในหลักสูตร

 •   -  พัฒนาบุคลิกภาพตลอดหลักสูตร

 •   -  สามารถกู้ยืม กยศ. ได้

 

สู่อาชีพในฝัน

 

 •   -  ประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขา... ค่าตอบแทนสูง

 •   -  สามารถประกอบอาชีพได้ในทุกสายอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

 •       อาทิ ไกด์ บริษัททัวร์  โรงแรม ธุรกิจ MICE & Event  สายการบิน เรือสำราญ ธุรกิจเพื่อความบันเทิง  หน่วยงานราชการ

 •   -  เรียนจบที่นี่....ไม่มีตกงาน!!!  หลายองค์กรที่รับนักศึกษาฝึกงานแล้วบรรจุเป็นพนักงานทันที

   

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 

สอบถามเพิ่มเติม

Tel: 06-1696-6515  E-mail: j_kitas@hotmail.com  LINE: jkita

 

 


ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ)

B.A. (English for Business Communication)

 

ในยุค THAILAND 4.0

การแข่งขันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีใครรอใคร

มาเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ

คุ้มเกินคุ้มกับอนาคตที่เหลือของคุณ

 

เปิดรับสมัครแล้ว (เป็นสาขาที่ต้องฝึกทักษะภาษาอย่างเข้มข้น รับจำนวนจำกัด)

 

ภาคปกติ (4 ปี) รับนักเรียนที่จบ ม.6  ปวช. หรือเทียบเท่า

ภาควันอาทิตย์ (2 ปี 1 เทอม) รับเฉพาะคนที่จบ ปวส. หรืออนุปริญญาขึ้นไปทุกสาขาวิชาที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองอย่างจริงจัง คนไม่เก่งยิ่งต้องมาเรียน จะได้เก่งขึ้น เรียนไปและทำงานไป ตามปกติ ฝึกงาน ณ ที่ทำงานของตนเองได้

  - เป็นสาขาขาดแคลนของประเทศ สามารถกู้ กรอ./กยศ. ได้ทุกคน

  - พัฒนาทั้งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการจัดการธุรกิจ

  - จัดสอนภาษาจีนเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่

  - จัดให้ฝึกงานหรือออกสหกิจศึกษา ณ หน่วยงานชั้นนำทั้งระดับชาติและนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ

  - เรียนกับคณาจารย์มืออาชีพ ทั้งรายวิชาภาษาต่างประเทศและการจัดการธุรกิจ 

  - รายวิชาปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีวิชาเตรียมสอบ TOEIC ในหลักสูตร

  - เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง เพื่อรองรับอาชีพและโอกาสของชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น

 - บางวิชาเรียนแบบ e-Blended ที่ทันสมัย ไม่จำเป็นต้องมาเรียนทุกสัปดาห์ เหมาะกับผู้ที่ทำงานมาก

  - ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 164,400 บาท (ภาควันอาทิตย์) และ 242,800 บาท (ภาคปกติ)

  - สามารถแบ่งจ่ายค่าเล่าเรียนในแต่ละเทอมได้

  - มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในโลกธุรกิจมากที่สุด คนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจึงได้เปรียบคนอื่นอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นคนที่จบเอกภาษาอังกฤษทำงานในทุกภาคส่วนและในธุรกิจทุกประเภท ปัจจุบันหน่วยงานและบริษัทระดับชั้นนำที่ให้ค่าตอบแทนสูงๆได้กำหนดระดับมาตรฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานไว้อย่างชัดเจน เช่นใช้คะแนน TOEIC เป็นต้น หลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจที่นี่ ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และทักษะในการทำงานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงเก่งด้านภาษา นักศึกษายังจะได้เรียนรู้วิชาเฉพาะด้านทางธุรกิจเพื่อการไปประกอบอาชีพต่างๆ เช่น เรียนรู้การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม นักศึกษาจะได้เรียนรู้กับมืออาชีพ ตัวจริง เสียงจริง ในธุรกิจต่างๆ นอกจากนั้นนักศึกษายังจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือออกสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้

คนที่เรียนจบเอกภาษาอังกฤษสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ไม่จำกัดประเภทธุรกิจ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทุกระดับและที่สำคัญได้รับค่าตอบแทนที่สูง เพราะคนไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพยังมีน้อย อาชีพยอดนิยมสำหรับนักศึกษาวิชาเอกนี้มีดังนี้

  - พนักงานฝ่ายต่างประเทศในองค์ภาครัฐหรือเอกชน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติ

  - พนักงานฝ่ายส่งออกและนำเข้า

  - พนักงานลูกค้าสัมพันธ์/งานการตลาด

  - พนักงานในธุรกิจการบิน ทั้งภาคอากาศและภาคพื้นดิน

  - พนักงานต้อนรับในธุรกิจการบริการ เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร และเรือสำราญ

  - ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักแปล ล่าม

  - นักธุรกิจรุ่นใหม่ และนักการเมืองทุกระดับ

  - พนักงานทั่วไปในหน่วยงานต่างๆที่ต้องการผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง จบแล้วโอกาสดีๆทั้งนั้นรออยู่ อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องใดเพิ่มเติม สอบถามเราได้เลย


More Info

Tel: 08-9665-6993  E-mail: chonthita@yahoo.com   LINE ID: chon-phu   Facebook: Engwiz

 

 

 


ศศ.บ. (ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)

B.A. (Chinese for Business Communication)

จุดเด่นของหลักสูตร

 • - เป็นหลักสูตร 2+2  ปีที่ 1-2 เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  ปีที่ 3-4 เรียนที่มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว (Guizhou University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จบแล้วได้ปริญญา 2 ใบ จากทั้งสองมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว เป็นหนึ่งในมหาวิทยาชั้นนำของประเทศจีน และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของมลฑลกุ้ยโจว)
 • - เป็นสาขาขาดแคลนของประเทศ  กู้ยืมทุน กรอ./กยศ. ได้ทุกคน
 • - ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
 • - เป็นสาขาที่มีทุนการศึกษามากที่สุดในมหาวิทยาลัย
 • - เนื่องจากคนไทยที่เรียนจบในสาขานี้ยังขาดแคลนมากในประเทศไทย ผู้สำเร็จการศึกษาจึงยังมีตัวเลือกในการทำงานค่อนข้างมาก และมีค่าตอบแทนสูงกว่าอัตราปกติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้

คนที่เรียนจบเอกภาษาจีนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ไม่จำกัดประเภทธุรกิจ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทุกระดับและที่สำคัญได้รับค่าตอบแทนที่สูงมากๆ เพราะคนไทยที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพยังมีน้อย อาชีพยอดนิยมสำหรับนักศึกษาวิชาเอกนี้มีดังนี้

 • - พนักงานฝ่ายต่างประเทศในองค์ภาครัฐหรือเอกชน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติ
 • - พนักงานฝ่ายส่งออกและนำเข้า
 • - พนักงานลูกค้าสัมพันธ์/งานการตลาด
 • - พนักงานในธุรกิจการบิน ทั้งภาคอากาศและภาคพื้นดิน
 • - พนักงานต้อนรับในธุรกิจการบริการ เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร และเรือสำราญ
 • - ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักแปล ล่าม
 • - นักธุรกิจรุ่นใหม่ และนักการเมืองทุกระดับ
 • - พนักงานทั่วไปในหน่วยงานต่างๆที่ต้องการผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาจีน


การทำธุรกิจกับประเทศจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องเรียนภาษาจีนอย่างจริงจัง จบแล้วโอกาสดีๆทั้งนั้น

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 

สอบถามเพิ่มเติม

Tel: 06-2195-6869 / 09-3154-4996  E-mail: wiganda.sk@gmail.com   LINE: 0621956869

 

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน