สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาที่กู้กองทุนฯ รหัส 62 ทุกคน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562📢 ให้นักศึกษาที่กู้กองทุนฯ รหัส 62 ทุกคน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562
📆 วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
🕐 เวลา 10.00 - 12.00 น.
📍 ณ ห้องประชุมศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์

(นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมโครงการมีผลต่อการพิจารณาการกู้ยืมในภาคการศึกษาถัดไป)

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์