สมัครเรียน 038-146-123

ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ณ วัดวรเชต จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมบุญมหากุศลถวายมหากฐินสามัคคี เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา ทอดหวาย ณ วัดวรเชต จังหวัดพระนครศรีปยุธยา
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
เวลา 13.29 น.

สามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เลขที่บัญชี 397-2-73712-8
และส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ 038-146-011
หรือ e-mail : affair@east.spu.ac.th