สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนลงทะเบียนรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์📢 นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนลงทะเบียนรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนและชำระเงินที่สำนักงานการคลัง
📆 วันที่ 10-27 ตุลาคม 2562
🕐 08.30 - 16.30 น.
📍 ลงทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนและชำระเงินที่สำนักงานการคลัง