สมัครเรียน 038-146-123

ให้นักศึกษาดำเนินการจองรายวิชาเรียนในแผนการเรียนและวิชาศาสตร์อื่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562📢 นักศึกษารหัส 62 สาขาวิชาดังต่อไปนี้
1.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 4 ปี ปกติ
2.สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 4 ปี ปกติ
3.สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เทียบโอนปกติ
4.สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เทียบโอนวันอาทิตย์
5.สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 4 ปี ปกติ
6.สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ เทียบโอนปกติ
7.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4 ปี ปกติ
8.สาขาวิชาการจัดการโชจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทียบโอนปกติ
9.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทียบโอนวันอาทิตย์

📢 ให้นักศึกษาดำเนินการจองรายวิชาเรียนในแผนการเรียนและวิชาศาสตร์อื่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
📆 ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
🕐 08.30 - 16.30 น.
📍 สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

คลิกเพื่อดูขั้นตอนการดำเนินการ

หมายเหตุ เป็นการจองรายวิชาเรียนในแผนการเรียนเท่านั้น นักศึกษาต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินภาค 2/2562 ช่วงวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562 ด้วย