สมัครเรียน 038-146-123

กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และกรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562📢 กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และกรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
📆 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2563
🕐 08.30 - 16.30 น.
📍 ณ สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

📄 รายละเอียด...คลิก