สมัครเรียน 038-146-123

ขยายเวลา!! การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจำปี 2563📢 ขยายเวลา!! การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจำปี 2563
📆 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 มกราคม 2563
🕐 เวลา 08.30 - 16.30 น.
📍 ณ สํานักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
📥 รายละเอียด...คลิก