สมัครเรียน 038-146-123

สอบการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาภาคการเรียนที่1ปีการศึกษา2562สอบการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาภาคการเรียนที่1ปีการศึกษา 2562 คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผลงานวิชาการนักศึกษาด้านโลจิสติกส์กว่า 80 โครงงาน

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานสหกิจศึกษาและวิเทศสัมพันธ์