สมัครเรียน 038-146-123

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ฟรี!!📢 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ฟรี!!
📆 วันพุธที่ 22 และเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
🕐 07.30 - 12.00 น.
📍 ณ ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
📝 รายการตรวจดังนี้
- เอ็กซเรย์ทรวงอกฟิล์มดิจิทัล
- ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (UA)
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC)
- ตรวจการทำงานของตับ (SGOT,SGPT)
- ตรวจการทำงานของไต (BUN,CREATININE)
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (BLOOD SUGAR)
- ตรวจระดับไขมันในเลือด (CHO,TRI,HDL,LDL)
- ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (ตาบอดสี+สั้นยาว+เอียง)
- ตรวจระดับกรดยูริค-โรคเก๊าต์ (URIC ACID)
- ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง /วัดความดันโลหิต+ดัชนีมวลกาย (BMI)

❌ กรุณางดน้ำและอาหารประมาณ 8-10 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
❌ นักศึกษาโปรดเตรียมบัตรประชาชนมาด้วยทุกคน
❌ บริการขนมและนมสำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกท่าน (ฟรี)

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์