สมัครเรียน 038-146-123

ประกาศ!! การรับเอกสารสำคัญฉบับเป็นทางการ (ใบแสดงผลการเรียน/หนังสือรับรอง) สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562📢 การรับเอกสารสำคัญฉบับเป็นทางการ (ใบแสดงผลการเรียน/หนังสือรับรอง) สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
📆 ตั้งแต่วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
📍 สำนักงานทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานทะเบียน โทร. 038-146-123 ต่อ 2122