สมัครเรียน 038-146-123

ประกาศ!! บุคลากรและนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับผลตรวจสุขภาพประจำปี 2562📢 ประกาศ!! บุคลากรและนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับผลตรวจสุขภาพประจำปี 2562
ได้ที่ ห้องพยาบาล อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
📆 ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
🕐 เวลา 08.30 - 16.30 น.
📍 ณ ห้องพยาบาล อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์