สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาปัจจุบัน รหัส 60-62 (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยกู้ยืม กยศ./กรอ.) แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมกยศ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2563📢 นักศึกษาปัจจุบัน รหัส 60-62 (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยกู้ยืม กยศ./กรอ.) แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมกยศ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2563
📆 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2563
📍 ยื่นผ่านระบบ online

📄 กรอกรายละเอียดเพื่อยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม กยศ. รายใหม่...คลิก


📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...คลิก

สอบถามเพิ่มเติม : 038-146123 ต่อ 3104 , 096-8745513