สมัครเรียน 038-146-123

กำหนดการกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษา รหัส 60, 61, 62 เท่านั้น📢 กำหนดการกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษา รหัส 60, 61, 62 เท่านั้น
📢 ให้นักศึกษากองทุนฯ นำสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ มาลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพด้วยตนเอง
📆 วันที่ 5-12 กันยายน 2563 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563)
⏰ 08.30 - 16.30 น.
📍 สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

**หากไม่มาดำเนินการภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การกู้ยืม
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 096-8745513 ,038-146123 ต่อ 3104 , Line : @789xhdbd

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์