สมัครเรียน 038-146-123

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาภาควันอาทิตย์)📢 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาภาควันอาทิตย์)
📆 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
⏰ 12.30 - 13.30 น.
📍 ห้องประชุม ดร.เฉลิมวงศ์ 1 ชั้น 6 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

**ผู้ที่ไม่เข้าร่วมมีผลต่อการพิจารณาการกู้ยืมในภาคการศึกษาถัดไป
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 096-8745513 ,038-146123 ต่อ 3104 , Line : @789xhdbd

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 096-8745513 ,038-146123 ต่อ 3104 , Line : @789xhdbd