สมัครเรียน 038-146-123

ผู้กู้ กยศ.และกรอ. บันทึกข้อมูลใบเสร็จการลงทะเบียนภาค 2/2563📢 ให้ผู้กู้ กยศ.และกรอ. บันทึกข้อมูลใบเสร็จการลงทะเบียนภาค 2/2563 ในระบบ e-Studentloan
📆 ตั้งแต่วันที่ 13-18 มกราคม 2564
📍 ระบบ e-Studentloan