สมัครเรียน 038-146-123

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564📢 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
📆 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 23 กรกฎาคม 2564
📍 สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์