สมัครเรียน 038-146-123

กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2562📢 กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2562
📆 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 14 มิ.ย. 63
🕐 08.30 - 16.30 น.
📍 ณ สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

📄 รายละเอียด...คลิก