สาส์นแสดงความยินดี
...
...
...รับชมการถ่ายทอดสด

แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565

ขั้นตอนการรับปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

ภาพบรรยากาศ