สมัครเรียน 038-146-123

โครงการอบรมการผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย


A200311535527_379993905479802_1571802808_n.jpg

คณเะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2556
ณ โรงเรียนนาวิกโยธิน(นย.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี