สมัครเรียน 038-146-123

ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม


A10485P2130699.JPG

จัดกิจกรรม เล่นกีฬาพื้นบ้าน สันทนาการ และบริจากขนมและสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจาน