สมัครเรียน 038-146-123

อบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี(CPD) ปี 55


A14578205431_3330461559568_2085538062_n.jpg

จัดอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพให้กับอาจารย์ ผู้ทำบัญชี ศิษย์เก่า ผู้ที่สนใจทั่วไป และนักศึกษา