เรียนที่ SPU You จะได้รู้สิ่งใหม่
(อ่าน 24)
SPUC NEWS : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน ประจำปี 2566
(อ่าน 114)
SPUC NEWS : Happy Valentine
(อ่าน 212)
NEW#DEK65
(อ่าน 389)
SPUC NEWS : ความรู้ ตรี ต่อ โท ต่อยอดความฝันการทำงาน
(อ่าน 346)
SPUC NEWS : หยุดเชื้อเพื่อชาติ ห่างไกลโรค แต่ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง
(อ่าน 213)
SPUC NEWS : see u soon
(อ่าน 121)
SPUC NEWS : Congratulations
(อ่าน 139)
SPUC NEWS : Learn onsite online
(อ่าน 146)
SPUC NEWS : ฉบับ new normal
(อ่าน 167)
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ต.ค. - ธ.ค. 61
(อ่าน 1029)
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ส.ค. - ก.ย. 61
(อ่าน 245)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 พ.ค. - ก.ค. 61
(อ่าน 673)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 มี.ค. - เม.ย. 61
(อ่าน 17742)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ม.ค. - ก.พ. 61
(อ่าน 298)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ต.ค.- ธ.ค. 60
(อ่าน 285)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ส.ค.- ก.ย. 60
(อ่าน 270)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ม.ค.- ก.พ.60
(อ่าน 323)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พ.ย. - ธ.ค. 59
(อ่าน 318)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ก.ย.-ต.ค. 59
(อ่าน 311)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 พ.ค - ก.ค 2559
(อ่าน 403)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 กุมภาพันธ์ - เมษายน 2559
(อ่าน 413)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559
(อ่าน 1121)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กันยายน - ตุลาคม 2558
(อ่าน 4744)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2558
(อ่าน 417)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 มี.ค. 58 - พ.ค.58
(อ่าน 1619)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 ธ.ค. 57 - ก.พ. 58
(อ่าน 946)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน 2557
(อ่าน 1006)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2557
(อ่าน 3746)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2557
(อ่าน 927)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2557
(อ่าน 968)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 11 เม.ย-พ.ค 2557
(อ่าน 954)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 มี.ค. 2557
(อ่าน 930)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 9 ก.พ. 2557
(อ่าน 976)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 ม.ค. 2557
(อ่าน 957)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 7 ธ.ค. 2556
(อ่าน 919)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 พ.ย. 2556
(อ่าน 918)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 5 ต.ค. 2556
(อ่าน 986)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ก.ย. 2556
(อ่าน 967)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ส.ค. 2556
(อ่าน 926)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ก.ค. 2556
(อ่าน 925)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มิ.ย. 2556
(อ่าน 932)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 พ.ค. 2556
(อ่าน 961)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 11 เม.ย. 2556
(อ่าน 910)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 10 มี.ค. 2556
(อ่าน 921)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 9 ก.พ. 2556
(อ่าน 923)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 ม.ค. 2556
(อ่าน 2471)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 7 ธ.ค. 2555
(อ่าน 978)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 พ.ย. 2555
(อ่าน 932)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 9 ต.ค. 2555
(อ่าน 961)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ก.ย. 2555
(อ่าน 974)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ส.ค. 2555
(อ่าน 975)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ก.ค. 2555
(อ่าน 970)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มิ.ย. 2555
(อ่าน 926)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 เม.ย 2555
(อ่าน 920)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 10 มี.ค. 2555
(อ่าน 35713)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 ก.พ. 2555
(อ่าน 979)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 ม.ค. 2555
(อ่าน 956)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 ธ.ค. 2554
(อ่าน 962)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 พ.ย. 2554
(อ่าน 1009)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ต.ค. 2554
(อ่าน 986)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ก.ย. 2554
(อ่าน 1026)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ส.ค. 2554
(อ่าน 1154)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ก.ค. 2554
(อ่าน 916)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มิ.ย. 2554
(อ่าน 923)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 มี.ค. - เม.ย. 2554
(อ่าน 898)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 ม.ค. - ก.พ. 2554
(อ่าน 875)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ก.ย. - ธ.ค. 2553
(อ่าน 885)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ส.ค. 2553
(อ่าน 883)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ค. 2553
(อ่าน 919)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มิ.ย. 2553
(อ่าน 967)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 มี.ค.-เม.ย. 2553
(อ่าน 867)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 ก.พ. 2553
(อ่าน 907)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ม.ค. 2553
(อ่าน 947)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ธ.ค. 2552
(อ่าน 877)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ก.ค. 2552 - ส.ค. 2552
(อ่าน 873)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 มิ.ย. 2552
(อ่าน 991)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 ก.พ. 2552 - เม.ย. 2552
(อ่าน 963)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ธ.ค. 2551 - ม.ค. 2552
(อ่าน 935)