รวมตัวเด็กมีของ SPU เก่งแบบนี้ มีทุกคณะ
(อ่าน 63)
ม.ศรีปทุม ชลบุรีเจาะเทรนด์โลก Up Skills ด้านการสอน Think & Share พัฒนาการสอนเน้นกระบวนการสู่ผลลัพท์การเรียนรู้
(อ่าน 290)
SPUC NEWS : Congrats
(อ่าน 282)
SPUC NEWS : ก้าวสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ SPU โชว์ของ
(อ่าน 416)
ก้าวสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่ SPU
(อ่าน 180)
เรียนที่ SPU You จะได้รู้สิ่งใหม่
(อ่าน 175)
SPUC NEWS : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน ประจำปี 2566
(อ่าน 490)
SPUC NEWS : Happy Valentine
(อ่าน 326)
NEW#DEK65
(อ่าน 454)
SPUC NEWS : ความรู้ ตรี ต่อ โท ต่อยอดความฝันการทำงาน
(อ่าน 421)
SPUC NEWS : หยุดเชื้อเพื่อชาติ ห่างไกลโรค แต่ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง
(อ่าน 266)
SPUC NEWS : see u soon
(อ่าน 158)
SPUC NEWS : Congratulations
(อ่าน 188)
SPUC NEWS : Learn onsite online
(อ่าน 198)
SPUC NEWS : ฉบับ new normal
(อ่าน 208)
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ต.ค. - ธ.ค. 61
(อ่าน 1101)
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ส.ค. - ก.ย. 61
(อ่าน 289)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 พ.ค. - ก.ค. 61
(อ่าน 724)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 มี.ค. - เม.ย. 61
(อ่าน 17816)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ม.ค. - ก.พ. 61
(อ่าน 339)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ต.ค.- ธ.ค. 60
(อ่าน 327)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ส.ค.- ก.ย. 60
(อ่าน 307)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ม.ค.- ก.พ.60
(อ่าน 364)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พ.ย. - ธ.ค. 59
(อ่าน 353)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ก.ย.-ต.ค. 59
(อ่าน 349)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 พ.ค - ก.ค 2559
(อ่าน 446)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 กุมภาพันธ์ - เมษายน 2559
(อ่าน 455)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559
(อ่าน 1157)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กันยายน - ตุลาคม 2558
(อ่าน 4812)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2558
(อ่าน 456)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 มี.ค. 58 - พ.ค.58
(อ่าน 1657)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 ธ.ค. 57 - ก.พ. 58
(อ่าน 981)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน 2557
(อ่าน 1043)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2557
(อ่าน 3784)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2557
(อ่าน 963)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2557
(อ่าน 1007)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 11 เม.ย-พ.ค 2557
(อ่าน 995)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 มี.ค. 2557
(อ่าน 966)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 9 ก.พ. 2557
(อ่าน 1018)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 ม.ค. 2557
(อ่าน 992)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 7 ธ.ค. 2556
(อ่าน 954)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 พ.ย. 2556
(อ่าน 954)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 5 ต.ค. 2556
(อ่าน 1030)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ก.ย. 2556
(อ่าน 1015)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ส.ค. 2556
(อ่าน 965)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ก.ค. 2556
(อ่าน 959)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มิ.ย. 2556
(อ่าน 969)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 พ.ค. 2556
(อ่าน 1001)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 11 เม.ย. 2556
(อ่าน 946)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 10 มี.ค. 2556
(อ่าน 955)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 9 ก.พ. 2556
(อ่าน 962)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 ม.ค. 2556
(อ่าน 2506)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 7 ธ.ค. 2555
(อ่าน 1018)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 พ.ย. 2555
(อ่าน 969)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 9 ต.ค. 2555
(อ่าน 1003)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ก.ย. 2555
(อ่าน 1011)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ส.ค. 2555
(อ่าน 1011)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ก.ค. 2555
(อ่าน 1007)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มิ.ย. 2555
(อ่าน 960)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 เม.ย 2555
(อ่าน 955)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 10 มี.ค. 2555
(อ่าน 35750)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 ก.พ. 2555
(อ่าน 1012)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 ม.ค. 2555
(อ่าน 990)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 ธ.ค. 2554
(อ่าน 1000)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 พ.ย. 2554
(อ่าน 1043)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ต.ค. 2554
(อ่าน 1022)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ก.ย. 2554
(อ่าน 1063)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ส.ค. 2554
(อ่าน 1250)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ก.ค. 2554
(อ่าน 951)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มิ.ย. 2554
(อ่าน 989)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 มี.ค. - เม.ย. 2554
(อ่าน 933)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 ม.ค. - ก.พ. 2554
(อ่าน 927)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ก.ย. - ธ.ค. 2553
(อ่าน 943)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ส.ค. 2553
(อ่าน 947)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ค. 2553
(อ่าน 977)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มิ.ย. 2553
(อ่าน 1008)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 มี.ค.-เม.ย. 2553
(อ่าน 923)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 ก.พ. 2553
(อ่าน 965)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ม.ค. 2553
(อ่าน 1002)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ธ.ค. 2552
(อ่าน 937)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ก.ค. 2552 - ส.ค. 2552
(อ่าน 933)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 มิ.ย. 2552
(อ่าน 1051)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 ก.พ. 2552 - เม.ย. 2552
(อ่าน 1028)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ธ.ค. 2551 - ม.ค. 2552
(อ่าน 1005)