สถานที่

ศูนย์รับสมัครภายในมหาวิทยาลัย

  รับสมัครและลงทะเบียน
- ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน (เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
- วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564  (เว้นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13-17 เมษายน 2564 และวันแม่แห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564) ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
โทรศัพท์ 095-467-8516 หรือ 038-146-123 ต่อ 2121-3, 2126 และ 3112-4 หรือ www.chonburi.spu.ac.th  email: regis@chonburi.spu.ac.th
คลิกเข้าร่วมกลุ่มนักศึกษาใหม่ หรือ LINE : @913obpkt