สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัล Excellence ผลงานวิจัย ประเภทบรรยายในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่10 (AUCC Conference)

ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจองคิวรักษาสัตว์เลี้ยงออนไลน์และแจ้งเตือนผ่าน Line Notify โรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก (พัทยา) แรงบันดาลใจในการทำผลงานคือ สัตว์เลี้ยงตัวเองและประสบการณ์ที่เคยใช้บริการคลีนิครักษาสัตว์ มันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถจองคิวล่วงหน้าและรู้เวลาการทำงานของแพทย์ในช่วงนั้น
Date : 2022-07-30 15:58:22
  • IT
  • ผลงาน
  • งานวิจัย

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัล Excellence ผลงานวิจัย ประเภทบรรยายในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่10 (AUCC Conference) จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน มากกว่า 300 บทความ โดยมีทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน มากกว่า 30 แห่ง

เพื่อลดข้อผิดพลาดของลำดับการจองคิวที่ตกหล่น ลูกค้าสามารถจองคิวได้ทุกที่ ทุกเวลา ในหน้าเพจการจองคิวจะมีระยะเวลาการทำงานของสัตวแพทย์แสดงเพื่อสะดวกแก่การจองคิวของลูกค้า หลังจากทำการจองสำเร็จสามารถกดส่งข้อความยืนยันผ่านทาง line ได้ หน้าเว็บสามารถแปลภาษาได้ถึง 108 ภาษาเพื่อรองรับลูกค้าชาวต่างชาติ
1. เพื่อลดข้อผิดพลาดของลำดับการจองคิว 2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถจองคิวได้ทุกที่ ทุกเวลา 3. หน้าเพจการจองคิวจะมีระยะเวลาการทำงานของสัตวแพทย์แสดงเพื่อสะดวกแก่การจองคิวของลูกค้า 4.หลังจากทำการจองสำเร็จสามารถกดส่งข้อความยืนยันผ่านทาง line ได้ 5.หน้าเว็บสามารถแปลภาษาได้ถึง 108 ภาษาเพื่อรองรับลูกค้าชาวต่างชาติ