-

-

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานความยั่งยืน (University Student Project Competition 2022) เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand)

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานความยั่งยืน (University Student Project Competition 2022) เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand)

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ CRAFT IDEA

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ CRAFT IDEA

คว้ารางวัลกิจกรรมติดดาวระดับ 4 ดาว จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566

คว้ารางวัลกิจกรรมติดดาวระดับ 4 ดาว จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566

Taiwan Excellence Creator Comic Contest ปี 3

Taiwan Excellence Creator Comic Contest ปี 3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดการนำภูมิปัญญาไทยการผลิตผ้าทอพื้นบ้านอ่างศิลาเพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดการนำภูมิปัญญาไทยการผลิตผ้าทอพื้นบ้านอ่างศิลาเพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง แผนงานการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหินอ่างศิลา

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง แผนงานการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหินอ่างศิลา

รางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ 2 รางวัล โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจําปี 2564 (Student Project Challenge 2021)

รางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ 2 รางวัล โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจําปี 2564 (Student Project Challenge 2021)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 6

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

นรินทร์ธร จันทมณีกุล นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล การแข่งขันระดับโลก World Hip Hop Dance championship 2022

นรินทร์ธร จันทมณีกุล นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล การแข่งขันระดับโลก World Hip Hop Dance championship 2022

Pig Me! เพื่อนรักนักออม

Pig Me! เพื่อนรักนักออม

นายมารุต ประสพโชคชัย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ตัวแทน งาน

นายมารุต ประสพโชคชัย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ตัวแทน งาน "APEC Voices of the Future 2022 Thailand"

นายพิชญุตม์  กุลธนาเรืองกิตติ์  นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ได้ผ่านคัดเลือก เข้าโครงการ

นายพิชญุตม์ กุลธนาเรืองกิตติ์ นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ได้ผ่านคัดเลือก เข้าโครงการ

รางวัลผู้บริหาร

รางวัลผู้บริหาร

โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลขวัญใจ YIC ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium

โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลขวัญใจ YIC ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium

สื่อ VDO: Value Proposition Canvas เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการให้กับธุรกิจ

สื่อ VDO: Value Proposition Canvas เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการให้กับธุรกิจ

นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021)

นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021)

นำเสนอผลงานในงานโครงการสัมมนา แนวทางการพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชย์และท่าเรือหลักของไทย

นำเสนอผลงานในงานโครงการสัมมนา แนวทางการพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชย์และท่าเรือหลักของไทย

โจนิน

โจนิน

ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น สสอท.ประจำปี 2565

ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น สสอท.ประจำปี 2565

รางวัลตัวแทนคุณภาพ CAREER AGENT ระดับ TOP AGENT ประจำปี 2565

รางวัลตัวแทนคุณภาพ CAREER AGENT ระดับ TOP AGENT ประจำปี 2565

นักศึกษาโลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลผลงานระดับดีเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

นักศึกษาโลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลผลงานระดับดีเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

การประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ระดับ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) รุ่น 7

การประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ระดับ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) รุ่น 7

สุดปัง??เก่งและดีคือศรีปทุม  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566

สุดปัง??เก่งและดีคือศรีปทุม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นายก้องจตุภพ จีนารัตน์ น้องฟลุ๊ค   คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4   พ่วงด้วยรางวัล POPULAR VOTE ในการประกวด โครงการทูต USR สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นายก้องจตุภพ จีนารัตน์ น้องฟลุ๊ค คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 พ่วงด้วยรางวัล POPULAR VOTE ในการประกวด โครงการทูต USR สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566