-

-

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานความยั่งยืน (University Student Project Competition 2022) เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand)

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานความยั่งยืน (University Student Project Competition 2022) เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand)

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ CRAFT IDEA

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ CRAFT IDEA

คว้ารางวัลกิจกรรมติดดาวระดับ 4 ดาว จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566

คว้ารางวัลกิจกรรมติดดาวระดับ 4 ดาว จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566

Taiwan Excellence Creator Comic Contest ปี 3

Taiwan Excellence Creator Comic Contest ปี 3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดการนำภูมิปัญญาไทยการผลิตผ้าทอพื้นบ้านอ่างศิลาเพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดการนำภูมิปัญญาไทยการผลิตผ้าทอพื้นบ้านอ่างศิลาเพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง แผนงานการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหินอ่างศิลา

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง แผนงานการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มหินอ่างศิลา

รางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ 2 รางวัล โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจําปี 2564 (Student Project Challenge 2021)

รางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ 2 รางวัล โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจําปี 2564 (Student Project Challenge 2021)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 6

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

นรินทร์ธร จันทมณีกุล นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล การแข่งขันระดับโลก World Hip Hop Dance championship 2022

นรินทร์ธร จันทมณีกุล นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล การแข่งขันระดับโลก World Hip Hop Dance championship 2022

Pig Me! เพื่อนรักนักออม

Pig Me! เพื่อนรักนักออม

นายมารุต ประสพโชคชัย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ตัวแทน งาน

นายมารุต ประสพโชคชัย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ตัวแทน งาน "APEC Voices of the Future 2022 Thailand"

นายพิชญุตม์  กุลธนาเรืองกิตติ์  นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ได้ผ่านคัดเลือก เข้าโครงการ

นายพิชญุตม์ กุลธนาเรืองกิตติ์ นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ได้ผ่านคัดเลือก เข้าโครงการ

รางวัลผู้บริหาร

รางวัลผู้บริหาร

โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลขวัญใจ YIC ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium

โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลขวัญใจ YIC ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คว้ารางวัล Excellence ผลงานวิจัย ประเภทบรรยายในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่10 (AUCC Conference)

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัล Excellence ผลงานวิจัย ประเภทบรรยายในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่10 (AUCC Conference)

นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021)

นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021)

นำเสนอผลงานในงานโครงการสัมมนา แนวทางการพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชย์และท่าเรือหลักของไทย

นำเสนอผลงานในงานโครงการสัมมนา แนวทางการพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชย์และท่าเรือหลักของไทย

โจนิน

โจนิน

ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น สสอท.ประจำปี 2565

ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น สสอท.ประจำปี 2565

รางวัลตัวแทนคุณภาพ CAREER AGENT ระดับ TOP AGENT ประจำปี 2565

รางวัลตัวแทนคุณภาพ CAREER AGENT ระดับ TOP AGENT ประจำปี 2565

นักศึกษาโลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลผลงานระดับดีเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

นักศึกษาโลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลผลงานระดับดีเยี่ยม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

การประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ระดับ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) รุ่น 7

การประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ระดับ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) รุ่น 7

สุดปัง??เก่งและดีคือศรีปทุม  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566

สุดปัง??เก่งและดีคือศรีปทุม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นายก้องจตุภพ จีนารัตน์ น้องฟลุ๊ค   คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4   พ่วงด้วยรางวัล POPULAR VOTE ในการประกวด โครงการทูต USR สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นายก้องจตุภพ จีนารัตน์ น้องฟลุ๊ค คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 พ่วงด้วยรางวัล POPULAR VOTE ในการประกวด โครงการทูต USR สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566

รางวัลชนะเลิศ The Winner of Affordable and Clean Energy Prize

รางวัลชนะเลิศ The Winner of Affordable and Clean Energy Prize

รางวัล The Most Out of The Box IDEA by Singha การแข่งขัน THPD x UTCC New Biz & Innovation Idea Hackathon

รางวัล The Most Out of The Box IDEA by Singha การแข่งขัน THPD x UTCC New Biz & Innovation Idea Hackathon

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดแผนธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวบางพระ ประยุกต์กิจกรรมโลจิสติกส์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดแผนธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวบางพระ ประยุกต์กิจกรรมโลจิสติกส์

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUCC Conference)

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUCC Conference)

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12  และบทความวิจัยได้ถูกคัดเลือกให้เผยแพร่ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (JSISD)

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 และบทความวิจัยได้ถูกคัดเลือกให้เผยแพร่ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (JSISD)

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 Container Board Game Championship 2024

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 Container Board Game Championship 2024

สื่อที่ยัดเยียดข้อมูลที่มากเกินไปจนดูไม่ดี

สื่อที่ยัดเยียดข้อมูลที่มากเกินไปจนดูไม่ดี

นักศึกษาโลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลชมเชย การประกวดไอเดียทางธุรกิจสตาร์ทอัพ

นักศึกษาโลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลชมเชย การประกวดไอเดียทางธุรกิจสตาร์ทอัพ

นำเสนอผลงานวิจัย BCG Model พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นำเสนอผลงานวิจัย BCG Model พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

Congratulations คณาจารย์โลจิสติกส์ฯ รางวัลการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU-PSF)

Congratulations คณาจารย์โลจิสติกส์ฯ รางวัลการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU-PSF)

อาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลผลงานระดับดี ประเภทโปสเตอร์ด้านความยั่งยืน ในการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่8 ประจำปี 2566

อาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลผลงานระดับดี ประเภทโปสเตอร์ด้านความยั่งยืน ในการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่8 ประจำปี 2566

อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านนักวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566

อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านนักวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566

คณาจารย์โลจิสติกส์ ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF)

คณาจารย์โลจิสติกส์ ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF)

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชย ?การประกวดแข่งขันนวัตกรรมทางธุรกิจ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชย ?การประกวดแข่งขันนวัตกรรมทางธุรกิจ" หัวข้อ ? ???????? ????????????: ????? ???? ?????? ??? ????-?????

สุดยอด! ศิษย์ปัจจุบัน #LSCรุ่น16 Logistics SPU คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ

สุดยอด! ศิษย์ปัจจุบัน #LSCรุ่น16 Logistics SPU คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ

คว้ารางวัลชมเชย STARTUP THAILAND LEAGUE 2024 ตัวแทน SPU มุ่งสู่เวทีระดับภูมิภาค

คว้ารางวัลชมเชย STARTUP THAILAND LEAGUE 2024 ตัวแทน SPU มุ่งสู่เวทีระดับภูมิภาค

คณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (SPU-PSF)

คณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (SPU-PSF)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขา

อาจารย์คณะบริหารสุดยอดอาจารย์มืออาชีพ ผ่านการประเมินSPU PROFESSIONAL STANDARDS FRAMEWORK: SPU-PSF) ระดับ 2 ระดับชำนาญ (PROFICIENCY) รุ่นที่8

อาจารย์คณะบริหารสุดยอดอาจารย์มืออาชีพ ผ่านการประเมินSPU PROFESSIONAL STANDARDS FRAMEWORK: SPU-PSF) ระดับ 2 ระดับชำนาญ (PROFICIENCY) รุ่นที่8

 อาจารย์คณะบริหารสุดยอดอาจารย์มืออาชีพ ผ่านการประเมินSPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ระดับ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) รุ่นที่8

อาจารย์คณะบริหารสุดยอดอาจารย์มืออาชีพ ผ่านการประเมินSPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ระดับ 2 ระดับชำนาญ (Proficiency) รุ่นที่8

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย  ?การประกวดแข่งขันนวัตกรรมทางธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย ?การประกวดแข่งขันนวัตกรรมทางธุรกิจ"