สมัครเรียน 038-146-123

คว้ารางวัลกิจกรรมติดดาวระดับ 4 ดาว จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19เข้ามาทำให้เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดขาดรายได้มากขึ้นเพราะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจึงทำให้หลายครัวเรือนได้รับผลกระทบอย่างมากเราจึงกำหนดปัญหาและหาข้อมูลเกี่ยวกับมูลของจิ้งหรีดจึงได้ไอเดียวขึ้นและได้พัฒนามาเป็นโครงการของเรา เพื่อที่จะช่วยให้เกษตรกรหรือชุมชนที่อยู่อาศัยของเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมั่นคงขึ้นหากโควิด-19กลับมาระบาดหนักอีกครั้ง
Date : 2023-06-07 06:09:40
  • #โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี #SPU #วันนักประดิษฐ์ประจำปี2566 #LogisticsSPU #วันนักประดิษฐ์2566
นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คว้ารางวัลกิจกรรมติดดาวระดับ 4 ดาว

ในกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา :
บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
จากงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯผลงานเรื่อง แก๊สไบโอมีเทนอัด (cbg) จากมูลจิ้งหรีด
สร้างคุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษาชุมชนสันติสุข จังหวัดสระแก้ว


สมาชิกทีมแข่งขัน
63700453 นางสาวเกตุมณี ปานเดช ปี3
63700751 นางสาวกฤติกา ทรัพย์นาค ปี3
63703605 นางสาวอรอุมา คุ้มวงษ์ ปี3
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.กนกวรรณ สกุลทรงเดชคิดเชิงยั่งยืนที่สามารถเป็นประโยชน์ได้จริงเเละเลือกที่จะเอาปัญหามาเป็นวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและเป็นการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตัวเองอีกด้วยโดยการทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำเราจึงได้เป็นแนวคิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา
สามารถช่วยให้ชาวบ้านมีอยู่มีกินเพิ่มมากขึ้นและทำให้มูลจิ้งหรีดที่ขายเป็นปุ๋ยเพียงอย่างเดียวกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายลงได้จริง แถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงความสอดคล้องตามหลักของSDG ในด้านของนวัตกรรมอีกด้วย